Vochtigheidspreventie methoden

Vochtigheidspreventie Methoden

Hieronder volgen de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om vocht in gebouwen te voorkomen, voordat de verschillende technieken worden toegepast. De locatie moet zich op een hoge grond en goed doorlatende grond bevinden om bescherming te bieden tegen funderingsvocht Alle blootgestelde muren moeten voldoende dik zijn om te beschermen tegen regenbescherming (minimaal 30 cm) Er …

Vochtigheidspreventie Methoden Read More »